Activiteiten agenda  2022  Vogelliefhebbersvereniging  Zanglust

 

 

Maand

Datum

Activiteit

Omschrijving

Januari

6

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


11

ledenvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


29

Ingelaste bestuursvergadering


Februari

7

Het Nestje 116

Bestuursvergadering


Maart

07

Jaarvergadering21

Prijsuitreiking


April

9

Clubgebouw schoonmaken15

Paasbingo

Henk van Dort


25

Het Nestje 2


Mei

18

Bestuursvergadering23

Ledenvergadering


Juni

19

Kampioen van Zutphen

H. van Dort/H. Nijland/A. Stein


25

Werkzaamheden TT materialen

Reparatie/ uitzoeken

Juli


Clubgebouw blijft open


Juli

2

Fietstocht en BBQ


Augustus

8

Het Nestje 310

Bestuursvergadering15

Ledenvergadering


September

17

Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw

Bestuur + leden


26

Het Nestje 4


Oktober

5

Bestuursvergadering10

Ledenvergadering ( T.T. info)24

Inleveren inschrijf formulieren31

Uitgifte kooien


November

7

Uitgifte kooien10

Opbouw T.T.11

Keuring12/13

T.T.14

T.T. Kooien schoonmaken

Bestuur + leden


28nov t/m 4 dec

Streektentoonstelling

Drempt

December

5

Het Nestje 512

Prijsuitreiking met gezellige avond

T.T. commissie


17

Clubgebouw schoonmaken

Bestuur + leden


23

Kerst bingo

Henk v. Dort


12t/m 17 dec

District tentoonstelling

Huissen

Januari  2023

4

Bestuursvergadering9

Ledenvergadering


Februari

6

Het Nestje 115

Bestuursvergadering20

Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen

?????

Zwolle


Beste leden , donateurs en adverteerders,                                                                             

We zitten helaas nog steeds in corona tijd. Dit brengt veel ongemak met zich mee. Wij als vogelliefhebbers vereniging Zanglust realiseren ons dat voor sommigen het menselijk contact met familie , vrienden en leden iets is wat erg gemist wordt. Helaas moeten we nog even volhouden en zijn wij genoodzaakt om onze activiteitenkalender onder voorbehoud van de opgelegde regels te presenteren. We weten op dit moment niet wat straks allemaal kan en mag.

Je ziet, we willen wel weer van alles organiseren, maar het mag nog niet. Zanglust leeft nog wel en we hopen dat we elkaar komend jaar wel weer kunnen en mogen treffen. Volg altijd de nieuwspagina op onze website: www.zanglustzutphen.nl
Bekijk dan altijd de pagina; Nieuws. Wij proberen u zoveel mogelijk op te hoogte te houden.  

Vanaf het moment dat we de vrijheid weer hebben om dingen te organiseren dan laten we dit weten. Zet de genoemde datums met de activiteiten in ieder geval in je agenda. 

Het bestuur

Jaaragenda 2021 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust

Maand

Datum

Activiteit

Omschrijving

Januari

6

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


11

ledenvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Februari

1

Het Nestje 1

Verschoven naar week 8/9


17

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


22

Jaarvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Maart

27

Clubgebouw schoonmaken

Onder voorbehoud i.v.m. Corona

April

2

Paasbingo

Onder voorbehoud i.v.m. Corona


19

Het Nestje 226

Ringenbestellen

Henk v. Dort

Mei

19

Bestuursvergadering

Onder voorbehoud


24

Ledenvergadering

Onder voorbehoud


29

Fietsen/BBQ

Onder voorbehoud

Juni

6

Kampioen van Zutphen

Onder voorbehoud

Juli


Clubgebouw blijft open


Augustus

9

Het Nestje 311

Bestuursvergadering16

Ledenvergadering


September

18

Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw

Bestuur + leden


27

Het Nestje 4


Oktober

6

Bestuursvergadering11

Ledenvergadering ( T.T. info)25

inleveren inschrijf formulieren25

Uitgifte kooien


November

1

Uitgifte kooien11

Opbouw T.T.12

Keuring13/14

T.T.


December

6

Het Nestje 513

Prijsuitreiking met gezellige avond

Vervallen


11

Clubgebouw schoonmaken17

Kerst bingo

Vervallen

Januari  2022

5

Bestuursvergadering10

Ledenvergadering

Vervallen

Februari

7

Het Nestje 19

Bestuursvergadering14

Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen


Zwolle


Regeren is vooruit kijken, helaas kan je met Corona nog niet ver vooruit kijken.

Helaas dus weer een uitgeklede agenda.

Mochten er in de loop van dit jaar of begin volgend jaar veranderingen plaats vinden aangaande wat wel of niet mag zullen wij jullie op de hoogte brengen van wat wij mogen organiseren.            

LIJST TT-COMMISSIE ONDERLINGE TT ZANGLUST              

                                          2019

Aanwezig in de week van donderdag 7 november t/m maandag 11 november

De heren; E. Bennink, Jaap van Emst, Jan van Emst, F. Gruben,  H. Looman, Martijn Bosveld,  T van Es, J Wouters, F. Wisseborn, M. Starink en bestuursleden.

Donderdag 10 november vanaf 18:00 uur : Opbouw TT in DWK-gebouw(alle leden van de  TT Commissie) Wegbrengen TT-materiaal zal s’middags worden gedaan door de heren; H van Dort, P Smit, Fred Horst, Ton van Es, B. Heuvelink en Martijn Bosveld.

Opvang en inbrengen vogels tussen 20:00 uur en 21:00 uur door de heren :

H. van Dort en E. Bennink en Hans Looman en J. Wouters.

Fred Horst en B. Heuvelink klaarmaken/zetten gehuurde TT-kooien en klaarmaken voer ingezonden vogels. Water geven: Leden TT Commissie.

Voeding vogels door: B. Heuvelink en H. Looman eventueel in onderling overleg met een 3e persoon aanvullen. Op zaterdag en zondag zal er bijgesprongen moeten worden met het geven van vers drinkwater. Een deel van de aanwezige bestuursleden zal hierbij in onderling overleg bijspringen.

Vrijdag 8 november vanaf  08:30 uur: aandragen vogels door de heren;

De heren; M. Schierboom, Jaap van Emst, Jan van Emst (ov) F. Gruben, M. Bosveld, H. Looman en F. Horst. E. Bennink verzorgt de controle van de keurbriefjes.

Verantwoordelijk inbreng TT-gegevens P. Smit en Fred Horst.

Ringencontrole geschiedt door de leden van de prijzencommissie in het bijzijn van de

ringencommissaris of een bestuurslid : H van Dort en P. Smit. Sortering catalogus door E, Bennink, J Wouters, H Nijland en/of bestuursleden.

Opbouw TT vanaf 19:00: TT-commissie onder leiding van Algemeen adjunct; B. M. Heuvelink, TT-voorzitter P. Smit, M. Schierboom en Fred Horst.   

Vrijdag 8 november vanaf 19:00 uur; klaarmaken verlotingstafel voor de dames. Dames hebben aangegeven dit onderling zelf te regelen.

Zaterdag 9 november

Opening TT voor genodigden vanaf : 10:00 uur.

Klaarmaken en bezorgen catalogus bij adverteerders; E. Bennink, + bestuur + TT commissie.

Verkoop catalogus: H van Dort tot  +/- 15:00 uur. Daarna E. Piron.

Verkoop catalogus: Zondag 10 november:  F. Wisseborn.

Vogelverkoop : H. Nijland, H. van Dort en B. Heuvelink.

Afhalen Vogels : Zondag 10 november tussen 16:30 uur en 17:30 uur; Door H. van Dort, E. Bennink en H. Looman en J Wouters.  Mw J. Schierboom. 

Afbouw TT Zondag 10 november: alle leden TT-commissie en bestuursleden. Maandag 11 november vanaf 19:00 uur aanwezig: schoonmaken en opbergen van tt-materiaal : alle leden van de TT-commissie en bestuursleden.

Afhalen verenigingskooien voor inzenders op;

Maandag 28 oktober en maandag 4 november.