Jaaragenda  2023               Vogelliefhebbersvereniging  Zanglust

 


Maand                             Datum                                          Activiteit                                                           Omschrijving

 

Januari                              4                                                 Bestuursvergadering                                      20.00 uur
                                           9                                                 ledenvergadering                                             20.00 uur

 

Februari                            6                                                  Het Nestje 1
                                          15                                                 Bestuursvergadering                                       20.00 uur
                                          20                                                Jaarvergadering                                                20;00 uur

 

April                                  1                                                  Clubgebouw schoonmaken                              9.00 uur
                                          7                                                   Paasbingo                           Henk van Dort    20.00 uur
                                          24                                                 Het Nestje 2


Mei                                   17                                                 Bestuursvergadering                                       20.00 uur
                                          22                                                 Ledenvergadering                                            20.00 uur

 

Juni                                  11                                                 Kampioen van Zutphen            H. van Dort/H. Nijland/A. Stein 9;00 uur
                                          17                                                 BBQ/Fietstocht                         14.00 uur/ 18.00 uur
                                          24                                                 Werkzaamheden TT materialenReparatie/ uitzoeken                9.00 uur

Juli                                                                                         Clubgebouw blijft open


Augustus                         7                                                   Het Nestje 3
                                          9                                                   Bestuursvergadering                                        20.00 uur
                                          14                                                 Ledenvergadering                                             20.00 uur

 

September                      16                                                 Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw Bestuur + leden 9.00 uur
                                          25                                                 Het Nestje 4

 

Oktober                            4                                                   Bestuursvergadering                                        20.00 uur
                                          9                                                   Ledenvergadering ( T.T. info)                           20.00 uur
                                          30                                                 Inleveren inschrijfformulieren                         19.30 uur
                                          30                                                 Uitgifte kooien                                                   19.30 uur

 

November                        6                                                  Uitgifte kooien                                                    19.00 uur
                                           9                                                  Opbouw T.T.                                                        18.00 uur
                                          10                                                 Keuring                                                                  9.00 uur
                                          11/12                                           T.T.                                                                       10.00 uur
                                          13                                                 T.T. Kooien schoonmaken                                  Bestuur + leden 19.30 uur
                                           …….  nog niet bekend                Streektentoonstelling


December                          4                                                  Het Nestje 5
                                          11                                                  Prijsuitreiking met gezellige avond 20.00 uurT.T. commissie 20.00 uur
                                          16                                                  Clubgebouw schoonmaken                               Bestuur + leden 9.00 uur
                                          22                                                  Kerst bingo                                    Henk v. Dort 20.00 uur
                                          12 t/m 17                                     District tentoonstellingIn Elst

Januari 2024                  10                                                  Bestuursvergadering                                           20.00 uur
                                          15                                                  Ledenvergadering                                               20.00 uur

 

Februari  2024                  5                                                  Het Nestje 1
                                          14                                                  Bestuursvergadering                                          20.00 uur
                                          19                                                 Jaarvergadering                                                   20.00 uur


Nederlandse Kampioen-schappen(Zwolle) ?

 Beste leden , donateurs en adverteerders,                                                                             

We zitten helaas nog steeds in corona tijd. Dit brengt veel ongemak met zich mee. Wij als vogelliefhebbers vereniging Zanglust realiseren ons dat voor sommigen het menselijk contact met familie , vrienden en leden iets is wat erg gemist wordt. Helaas moeten we nog even volhouden en zijn wij genoodzaakt om onze activiteitenkalender onder voorbehoud van de opgelegde regels te presenteren. We weten op dit moment niet wat straks allemaal kan en mag.

Je ziet, we willen wel weer van alles organiseren, maar het mag nog niet. Zanglust leeft nog wel en we hopen dat we elkaar komend jaar wel weer kunnen en mogen treffen. Volg altijd de nieuwspagina op onze website: www.zanglustzutphen.nl
Bekijk dan altijd de pagina; Nieuws. Wij proberen u zoveel mogelijk op te hoogte te houden.  

Vanaf het moment dat we de vrijheid weer hebben om dingen te organiseren dan laten we dit weten. Zet de genoemde datums met de activiteiten in ieder geval in je agenda. 

Het bestuur

Jaaragenda 2021 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust

Maand

Datum

Activiteit

Omschrijving

Januari

6

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


11

ledenvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Februari

1

Het Nestje 1

Verschoven naar week 8/9


17

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


22

Jaarvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Maart

27

Clubgebouw schoonmaken

Onder voorbehoud i.v.m. Corona

April

2

Paasbingo

Onder voorbehoud i.v.m. Corona


19

Het Nestje 226

Ringenbestellen

Henk v. Dort

Mei

19

Bestuursvergadering

Onder voorbehoud


24

Ledenvergadering

Onder voorbehoud


29

Fietsen/BBQ

Onder voorbehoud

Juni

6

Kampioen van Zutphen

Onder voorbehoud

Juli


Clubgebouw blijft open


Augustus

9

Het Nestje 311

Bestuursvergadering16

Ledenvergadering


September

18

Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw

Bestuur + leden


27

Het Nestje 4


Oktober

6

Bestuursvergadering11

Ledenvergadering ( T.T. info)25

inleveren inschrijf formulieren25

Uitgifte kooien


November

1

Uitgifte kooien11

Opbouw T.T.12

Keuring13/14

T.T.


December

6

Het Nestje 513

Prijsuitreiking met gezellige avond

Vervallen


11

Clubgebouw schoonmaken17

Kerst bingo

Vervallen

Januari  2022

5

Bestuursvergadering10

Ledenvergadering

Vervallen

Februari

7

Het Nestje 19

Bestuursvergadering14

Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen


Zwolle


Regeren is vooruit kijken, helaas kan je met Corona nog niet ver vooruit kijken.

Helaas dus weer een uitgeklede agenda.

Mochten er in de loop van dit jaar of begin volgend jaar veranderingen plaats vinden aangaande wat wel of niet mag zullen wij jullie op de hoogte brengen van wat wij mogen organiseren.            

LIJST TT-COMMISSIE ONDERLINGE TT ZANGLUST              

                                          2019

Aanwezig in de week van donderdag 7 november t/m maandag 11 november

De heren; E. Bennink, Jaap van Emst, Jan van Emst, F. Gruben,  H. Looman, Martijn Bosveld,  T van Es, J Wouters, F. Wisseborn, M. Starink en bestuursleden.

Donderdag 10 november vanaf 18:00 uur : Opbouw TT in DWK-gebouw(alle leden van de  TT Commissie) Wegbrengen TT-materiaal zal s’middags worden gedaan door de heren; H van Dort, P Smit, Fred Horst, Ton van Es, B. Heuvelink en Martijn Bosveld.

Opvang en inbrengen vogels tussen 20:00 uur en 21:00 uur door de heren :

H. van Dort en E. Bennink en Hans Looman en J. Wouters.

Fred Horst en B. Heuvelink klaarmaken/zetten gehuurde TT-kooien en klaarmaken voer ingezonden vogels. Water geven: Leden TT Commissie.

Voeding vogels door: B. Heuvelink en H. Looman eventueel in onderling overleg met een 3e persoon aanvullen. Op zaterdag en zondag zal er bijgesprongen moeten worden met het geven van vers drinkwater. Een deel van de aanwezige bestuursleden zal hierbij in onderling overleg bijspringen.

Vrijdag 8 november vanaf  08:30 uur: aandragen vogels door de heren;

De heren; M. Schierboom, Jaap van Emst, Jan van Emst (ov) F. Gruben, M. Bosveld, H. Looman en F. Horst. E. Bennink verzorgt de controle van de keurbriefjes.

Verantwoordelijk inbreng TT-gegevens P. Smit en Fred Horst.

Ringencontrole geschiedt door de leden van de prijzencommissie in het bijzijn van de

ringencommissaris of een bestuurslid : H van Dort en P. Smit. Sortering catalogus door E, Bennink, J Wouters, H Nijland en/of bestuursleden.

Opbouw TT vanaf 19:00: TT-commissie onder leiding van Algemeen adjunct; B. M. Heuvelink, TT-voorzitter P. Smit, M. Schierboom en Fred Horst.   

Vrijdag 8 november vanaf 19:00 uur; klaarmaken verlotingstafel voor de dames. Dames hebben aangegeven dit onderling zelf te regelen.

Zaterdag 9 november

Opening TT voor genodigden vanaf : 10:00 uur.

Klaarmaken en bezorgen catalogus bij adverteerders; E. Bennink, + bestuur + TT commissie.

Verkoop catalogus: H van Dort tot  +/- 15:00 uur. Daarna E. Piron.

Verkoop catalogus: Zondag 10 november:  F. Wisseborn.

Vogelverkoop : H. Nijland, H. van Dort en B. Heuvelink.

Afhalen Vogels : Zondag 10 november tussen 16:30 uur en 17:30 uur; Door H. van Dort, E. Bennink en H. Looman en J Wouters.  Mw J. Schierboom. 

Afbouw TT Zondag 10 november: alle leden TT-commissie en bestuursleden. Maandag 11 november vanaf 19:00 uur aanwezig: schoonmaken en opbergen van tt-materiaal : alle leden van de TT-commissie en bestuursleden.

Afhalen verenigingskooien voor inzenders op;

Maandag 28 oktober en maandag 4 november.