Jaaragenda  2024               Vogelliefhebbersve  reniging  Zanglust

 


Maand                             Datum                                          Activiteit                                                           Omschrijving

 

Januari                              10                                                Bestuursvergadering                                      20.00 uur
                                            15                                                ledenvergadering                                            20.00 uur

Nederlandse Kampioen-schappen 2024 in Hardenberg Energieweg 2 7772 TV
Maandag 15 januari inbrengen vogels.
Dinsdag 16 januari worden de vogels gekeurd.
Donderdag 18 januari is de hal geopend van 09:00 tot 21:00 uur.
Vrijdag 19 januari van 08:00 tot 21:00 uur.
Zaterdag van 8:00 tot 16:00 uur.

Februari                            5                                                  Het Nestje 1
                                          14                                                 Bestuursvergadering                                       20.00 uur
                                          19                                                Jaarvergadering                                                20;00 uur

 

Maart                                23                                                Clubgebouw schoonmaken                              9.00 uur

                                          29                                                 Paasbingo Henk van Dort                               20.00 uur


April                                  29                                                 Het Nestje 2


Mei                                   22                                                  Bestuursvergadering                                       20.00 uur
                                          27                                                  Ledenvergadering                                            20.00 uur

 

Juni                                  9                                                    Kampioen van Zutphen  van Dort/H. Nijland/A. Stein       9;00 uur
                                          15                                                 UITJE                          1                                     13;00 tot +/- 21;00 uur
                                          22                                                 Werkzaamheden TT materialenReparatie/ uitzoeken         9.00 uur


Juli                                                                                         Clubgebouw blijft open

                                           1                                                  Het Nestje 3


Augustus                         7                                                   Bestuursvergadering                                         20.00 uur
                                          12                                                 Ledenvergadering                                              20.00 uur
                                                                                         

 

September                      14                                                Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw Bestuur + leden 9.00 uur
                                          30                                                Het Nestje 4

 

Oktober                            2                                                  Bestuursvergadering                                        20.00 uur
                                          7                                                  Ledenvergadering ( T.T. info)                           20.00 uur
                                          28                                                Inleveren inschrijfformulieren                         19.30 uur
                                          28                                                Uitgifte kooien                                                   19.30 uur

 

November                        4                                                 Uitgifte kooien                                                    19.00 uur
                                           7                                                 Opbouw T.T.                                                        18.00 uur
                                           8                                                 Keuring                                                                  9.00 uur
                                           9                                                 T.T.  Opening 10.00 uur voor leden.11.00 uur voor publiek
                                           10                                               T.T.  Opening voor publiek 10.00 uur tot 16.00 uur. 

                                           11                                               T.T. Kooien schoonmaken    bestuur + leden 19.30 uur
                                           …….  nog niet bekend              Streektentoonstelling


December                         2                                                 Het Nestje 5
                                           9                                                 Prijsuitreiking met gezellige avond 20.00 uur T.T. commissie 20.00 uur
                                          14                                                Clubgebouw schoonmaken                               Bestuur + leden 9.00 uur
                                          20                                                Kerst bingo                                    Henk v. Dort 20.00 uur
                                          .................                                  District tentoonstelling 


Januari 2025                  15                                                Bestuursvergadering                                           20.00 uur
                                          20                                                Ledenvergadering                                                20.00 uur

 

Februari  2025                10                                               Het Nestje 1
                                          12                                               Bestuursvergadering                                            20.00 uur
                                          17                                               Jaarvergadering                                                    20.00 uur
 


Het bestuur

Jaaragenda 2021 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust

Maand

Datum

Activiteit

Omschrijving

Januari

6

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


11

ledenvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Februari

1

Het Nestje 1

Verschoven naar week 8/9


17

Bestuursvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona


22

Jaarvergadering

Gecanceld i.v.m. Corona

Maart

27

Clubgebouw schoonmaken

Onder voorbehoud i.v.m. Corona

April

2

Paasbingo

Onder voorbehoud i.v.m. Corona


19

Het Nestje 226

Ringenbestellen

Henk v. Dort

Mei

19

Bestuursvergadering

Onder voorbehoud


24

Ledenvergadering

Onder voorbehoud


29

Fietsen/BBQ

Onder voorbehoud

Juni

6

Kampioen van Zutphen

Onder voorbehoud

Juli


Clubgebouw blijft open


Augustus

9

Het Nestje 311

Bestuursvergadering16

Ledenvergadering


September

18

Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw

Bestuur + leden


27

Het Nestje 4


Oktober

6

Bestuursvergadering11

Ledenvergadering ( T.T. info)25

inleveren inschrijf formulieren25

Uitgifte kooien


November

1

Uitgifte kooien11

Opbouw T.T.12

Keuring13/14

T.T.


December

6

Het Nestje 513

Prijsuitreiking met gezellige avond

Vervallen


11

Clubgebouw schoonmaken17

Kerst bingo

Vervallen

Januari  2022

5

Bestuursvergadering10

Ledenvergadering

Vervallen

Februari

7

Het Nestje 19

Bestuursvergadering14

Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen


Zwolle


Regeren is vooruit kijken, helaas kan je met Corona nog niet ver vooruit kijken.

Helaas dus weer een uitgeklede agenda.

Mochten er in de loop van dit jaar of begin volgend jaar veranderingen plaats vinden aangaande wat wel of niet mag zullen wij jullie op de hoogte brengen van wat wij mogen organiseren.            

LIJST TT-COMMISSIE ONDERLINGE TT ZANGLUST              

                                          2019

Aanwezig in de week van donderdag 7 november t/m maandag 11 november

De heren; E. Bennink, Jaap van Emst, Jan van Emst, F. Gruben,  H. Looman, Martijn Bosveld,  T van Es, J Wouters, F. Wisseborn, M. Starink en bestuursleden.

Donderdag 10 november vanaf 18:00 uur : Opbouw TT in DWK-gebouw(alle leden van de  TT Commissie) Wegbrengen TT-materiaal zal s’middags worden gedaan door de heren; H van Dort, P Smit, Fred Horst, Ton van Es, B. Heuvelink en Martijn Bosveld.

Opvang en inbrengen vogels tussen 20:00 uur en 21:00 uur door de heren :

H. van Dort en E. Bennink en Hans Looman en J. Wouters.

Fred Horst en B. Heuvelink klaarmaken/zetten gehuurde TT-kooien en klaarmaken voer ingezonden vogels. Water geven: Leden TT Commissie.

Voeding vogels door: B. Heuvelink en H. Looman eventueel in onderling overleg met een 3e persoon aanvullen. Op zaterdag en zondag zal er bijgesprongen moeten worden met het geven van vers drinkwater. Een deel van de aanwezige bestuursleden zal hierbij in onderling overleg bijspringen.

Vrijdag 8 november vanaf  08:30 uur: aandragen vogels door de heren;

De heren; M. Schierboom, Jaap van Emst, Jan van Emst (ov) F. Gruben, M. Bosveld, H. Looman en F. Horst. E. Bennink verzorgt de controle van de keurbriefjes.

Verantwoordelijk inbreng TT-gegevens P. Smit en Fred Horst.

Ringencontrole geschiedt door de leden van de prijzencommissie in het bijzijn van de

ringencommissaris of een bestuurslid : H van Dort en P. Smit. Sortering catalogus door E, Bennink, J Wouters, H Nijland en/of bestuursleden.

Opbouw TT vanaf 19:00: TT-commissie onder leiding van Algemeen adjunct; B. M. Heuvelink, TT-voorzitter P. Smit, M. Schierboom en Fred Horst.   

Vrijdag 8 november vanaf 19:00 uur; klaarmaken verlotingstafel voor de dames. Dames hebben aangegeven dit onderling zelf te regelen.

Zaterdag 9 november

Opening TT voor genodigden vanaf : 10:00 uur.

Klaarmaken en bezorgen catalogus bij adverteerders; E. Bennink, + bestuur + TT commissie.

Verkoop catalogus: H van Dort tot  +/- 15:00 uur. Daarna E. Piron.

Verkoop catalogus: Zondag 10 november:  F. Wisseborn.

Vogelverkoop : H. Nijland, H. van Dort en B. Heuvelink.

Afhalen Vogels : Zondag 10 november tussen 16:30 uur en 17:30 uur; Door H. van Dort, E. Bennink en H. Looman en J Wouters.  Mw J. Schierboom. 

Afbouw TT Zondag 10 november: alle leden TT-commissie en bestuursleden. Maandag 11 november vanaf 19:00 uur aanwezig: schoonmaken en opbergen van tt-materiaal : alle leden van de TT-commissie en bestuursleden.

Afhalen verenigingskooien voor inzenders op;

Maandag 28 oktober en maandag 4 november.