Jaap Stein 60 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Ap Stein

Chris Althof 25 jaar lid van Zanglust

Ap Stein. Erekeurmeester

Beide heren gehuldigd door de heer Hendriks van District Gelderland.

Bedankt voor de samenwerking. Je collega- keurmeesters.