Mari Schierboom.

12,5 jaar lid van de vogelvereniging Zanglust. Gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Mari kweekt al jaren met zeer goede resultaten kleurkanaries en kleine kleurgrasparkieten.

Rudolph Rotman.

12,5 jaar lid van de vogelvereniging Zanglust. Gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Rudolph kweekt al vele jaren Grasparkieten.

M. van Raaij.

Ook de heer van Raaij werd gehuldigd. Ook hij is 12,5 jaar lid van de verening. Helaas door omstandigheden kon hij niet aanwezig zijn. Allen ontvingen een bloemetje met een speldje voor hun 12/5 jarig lidmaatschap.