6. feb, 2022

Voorwoord Clubblad Het Nestje 1 2022 van onze voorzitter.

Voorwoord Clubblad Het Nestje 1 2022 van onze voorzitter.

Voorwoord

Hoe gaat het met een ieder van jullie en met je dierbaren? Een vraag die je kan beantwoorden als we elkaar weer kunnen treffen. En dat treffen gaat weer gebeuren.                                    Ja, ja,  we mogen elkaar weer treffen in ons clubgebouw. Voor hoelang , dat weet je nooit met deze regering. Maandag 31 januari zullen we in elk geval weer open zijn vanaf 19.00 tot 22.00 uur.  
                                                                                                                                          Met het opengaan moeten we ons nog wel realiseren dat we ons moeten houden aan de ondertussen bij een ieder bekende voorzorgsmaatregelen. ( 1.5 meter, zelftesten als je niet gevaccineerd bent, mondkapje, en met klachten thuis blijven.                                                  Als we dit met elkaar in de gaten houden dan kan het haast niet mis gaan, maar je weet maar nooit.                                                                                                                                      Een nieuw jaar ! Wat dit jaar ons allemaal zal brengen weten we niet, maar laten we hopen dat het een jaar wordt waarbij we langzamerhand weer naar “normaal” gaan. Maar wat is “normaal” in deze tijd. Corona zal wel onze “nieuwe” griep worden.                                        Als bestuur zullen we ook weer gaan kijken wat er allemaal mogelijk is m.b.t. activiteiten voor het komende jaar.                                                                                                                    Vanaf deze plaats wil ik ook de sponsoren weer vragen om als het kan ons aankomend jaar weer te willen steunen met een advertentie in ons clubblad. Om te zorgen dat uw advertentie zo goed mogelijk wordt afgedrukt willen we u vragen een advertentie via de mail of via een kopie aan te leveren ( kan via een van de bestuursleden).                                                         Als we verder geen belemmeringen meer krijgen dan hopen we jullie weer in ons clubgebouw te mogen tegenkomen. Elke maandag zal de koffie weer klaar staan en onder het genot van een drankje kan er weer gesproken worden over onze hobby. Bij sommigen is de kweek al in volle gang en anderen wachten op mooi weer. Laten we hopen dat een andere ziekte  (vogelgriep ) niet onze hobby weer in gevaar brengt.

In elke geval succes met de kweek.

Voorzitter:

Eugène Piron

29. nov, 2021

Voorwoord Clubblad Het Nestje 5 2021 van onze voorzitter.

Voorwoord

Het is de avond van de persconferentie; Helaas vallen we in de herhaling en zijn er weer maatregelen afgekondigd waar we niet blij van worden. We worden ook niet blij van het feit dat we er nog steeds niet vanaf zijn. We zien allemaal dat het weer de verkeerde kant op gaat en we kunnen er weinig aan doen ( buiten de al eerder en vaker genoemde maatregelen die heel veel impact hebben op ons welzijn en de maatschappij). We zullen er toch een keer doorheen moeten alleen wanneer dit zou zijn is de vraag ( die op dit moment niemand kan geven ,ook ons kabinet niet).                                                                                                      
We gaan de kerstdagen tegemoet waarbij we aan huis gekluisterd zullen zijn. Laten we hopen dat we ooit weer een gewone Kerst kunnen vieren.                                                         Helaas zijn er onder ons toch een aantal leden ziek geworden door corona en we wensen ze in elk geval beterschap en hopen dat jullie weer snel de oude mogen zijn.                                       Door de “nieuwe” corona maatregelen zal onze Kerstbingo in december helaas ook geen doorgang vinden. We hopen dat het wel weer kan in 2022. 
We hebben wel geluk gehad dat we onze onderlinge tentoonstelling hebben mogen houden. Het was een geslaagde show waar we trots op mogen zijn.

Wanneer en hoe we onze prijsuitreiking van onze tentoonstelling zullen organiseren is nog niet duidelijk. Zodra we dit weten zullen we het doorgeven.

Via deze weg wil ik alle adverteerders bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. Voor velen van jullie was het ook niet makkelijk en dan toch ons steunen. Bedankt.

Alle leden bedankt voor het vertrouwen in ons als bestuur. Alles wat wij als bestuur doen, doen we in het belang van de vereniging.

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen , een fijne jaarwisseling, en een voorspoedig gezond en corona vrij 2022.

                                     DENK AAN ELKAAR EN BLIJF GEZOND

Eugène Piron

24. sep, 2021

Voorwoord Clubblad Het Nestje 4 2021 van onze voorzitter.

Voorwoord
Het is ondertussen alweer eind september. De dagen worden korter en we gaan richting lagere temperaturen en onstuimiger weer. Ook dat heeft zijn charme. Op richting de Kerst en laten we hopen een Kerst als vanouds. Als de Corona ons verder met rust laat dan kunnen en mogen we weer heel wat. Wat te denken van de diverse tentoonstellingen in het land, en natuurlijk onze eigen onderling te houden T.T. Aan de vogels zal het niet liggen denk ik.
We gaan als Zanglust wel de voorbereidingen treffen om onze T.T. , waarschijnlijk met een aantal restricties, te organiseren. Welke restricties dit zijn zullen we in de loop van de periode dat we ernaar toe werken wel tegen komen en daar dan een invulling/ oplossing aan moeten geven. Natuurlijk kijken we ook naar de verenigingen om ons heen en zullen we zaken met elkaar kunnen delen aangaande wat en hoe te organiseren met de eventuele restricties. Mochten er vanuit jullie kant vragen zijn laat het ons dan weten. Elke maandag avond zijn er wel bestuursleden in ons clubgebouw waar je met je vragen terecht kan. We weten niet alles , wel veel en wat we niet weten zoeken we uit.
Op onze jaarkalender zal het woord: onder voorbehoud worden weggehaald omdat veel zaken wel weer mogen. Hoe het zal gaan met de Kerst bingo, dat weten we nog niet.
Op naar onze T.T. Succes met de voorbereidingen aangaande het show klaar maken van je eigen vogels. Natuurlijk zien we jullie graag verschijnen in ons clubgebouw op de maandag avonden en op onze vergaderingen alwaar de nodige informatie wordt uitgewisseld richting de leden. Hou dus de kalender in de gaten. Op de T.T. vergadering zullen we ingaan op hoe we onze T.T. gaan organiseren en wat er van jullie verwacht kan worden. Zeer zeker belangrijk voor onze “nieuwe leden”.

Voorzitter: Eugène Piron

6. aug, 2021

Voorwoord Clubblad Het Nestje 3 2021 van onze voorzitter.

Voorwoord

We zijn weer een paar maanden verder en de corona beheerst nog steeds de wereld. Het blijft pieken waar ook ter wereld. Open/ dicht, half open / geheel dicht. Er wordt heel wat besloten en het schiet niet op. Menigeen zal het al wel zat zijn. Ondanks de vaccinaties die we ondertussen allemaal al wel ontvangen hebben blijft het oppassen. De diverse versoepelingen hebben helaas geen positieve ( klink raar in de context van positief bij de corona) uitwerking gehad. We hadden in het teken van het voetbal Nederland graag langer oranje gekleurd zien zijn , maar nu de vakanties  zijn aangebroken zal Nederland wel van oranje naar rood kleuren en dat is ook weer niet positief. Vakantie of niet we zullen de beperkingen wel weer ervaren.

Als bestuur kijken we graag vooruit en hadden besloten om als het goed gaat ergens in september toch de fiets tocht met BBQ te organiseren. Helaas komt dit plan waarschijnlijk toch weer op losse schroeven te staan .

De T.T. tijd komt er ook weer aan. Wat mag/ kan er straks wel en wat niet? Hoe zal de nieuwe wet worden toegepast op onze tentoonstellingen? We zullen het in de gaten houden en jullie op tijd informeren als we meer weten. ( hou zelf ook de info vanuit de Bond in de gaten die de info wel in Onze Vogels zal publiceren).                                                                                                                             Ik hoop dat als ik het voorwoord voor het Nestje 4 schrijf het woord Corona tot een minimum hoef te gebruiken en dat we dan ook meer weten wat we wel of niet mogen.  Ik hoop dat een ieder mooie vogels heeft gekweekt.                                 De meesten onder ons zullen de kweek hebben afgesloten en bezig zijn met de selectie voor onze onderlinge T.T. Succes met de voorbereidingen hiervoor en blijf gezond .

Voorzitter ; Eugène Piron 

Opgericht 15 october 1954

Ned.Bond van Vogelliefhebbers

 

                                                         Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust "

 

 Zutphen, 11 juni 2021

Secretariaat :F. Horst

Albert Cuypstraat 26

7204 BS Zutphen

telefoon: 0575-514532

 

Geachte leden,  

Clubgebouw op de maandagavond weer open.

Na een lange tijd van afwezigheid door het Coronavirus mag het clubgebouw eindelijk weer open. We mogen weer van de Overheid, maar wel onder nog steeds strenge regels. We mogen u weer in ons clubgebouw ontvangen. Voorlopig is er echter nog door de Overheid besloten dat alle Horeca en sportkantines open mogen zijn tot uiterlijk 22 uur. Dit is dus ook de tijd dat echt de laatste bezoeker ons gebouw weer moet hebben verlaten. De gemeente Zutphen heeft aangegeven hier sterk op te handhaven. Het bestuur heeft daarom besloten met ingang van a.s. maandag 14 juni het clubgebouw weer te openen vanaf 19:00 tot 22:00 uur.
Wel geeft de gemeente Zutphen nog aan dat men zich vooraf moet aanmelden bij 1 van de bestuursleden. Dit om een goed overzicht te krijgen van het aantal mensen die graag naar het clubgebouw willen komen. Hiermee wordt nl. voorkomen dat we een aantal mensen moeten teleurstellen omdat er maar een beperkte ruimte beschikbaar is.

Die RIVM-regels regels luiden als volgt:

1 Noteer bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer op het formulier wat ligt op de tafel. Noteer ook de tijd van binnenkomst en vertrek.
2 Hanteer de anderhalve meter.
3 Er staat desinfecterende zeep bij de ingang. Het ontsmetten van uw handen bij     binnenkomst is verplicht.
4 Volg de ingedeelde en verder “gescheiden “ looproutes. Maak gebruik van de toilet via de uitgang. Kom echt binnen via de ingang en verlaat het gebouw via de uitgang.
5 Zo lang u binnen nog geen vaste zitplaats heeft dient u een mondkapje te dragen. Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen met meer mensen op anderhalve meter zitten. Denk aan uw eigen gezondheid. Gebruik uw gezonde verstand.
6 Bent u wat grieperig of verkouden blijf dan thuis. 

Namens het bestuur

VV Zanglust

15. apr, 2021

Voorwoord Clubblad Het Nestje 2 2021 van onze voorzitter.

Voorwoord coronatijd
Het blijft maar …………. Er is “nog “geen licht aan het eind van de tunnel! We zitten er nog steeds in en weten niet wanneer we weer “los” mogen. Leuk is anders en zo verstrijken de dagen, weken en maanden. Ons geduld wordt wel op de proef gesteld . Ik hoop dat er onder jullie en jullie familieleden geen corona problemen zijn en dat een ieder nog gezond is. Misschien hebben er al een aantal het vaccin mogen ontvangen en kijken die wat rustiger de wereld in. Uiteindelijk zal ons allen het prikken wel ten deel vallen en zal deze corona dan onze nieuwe griep worden ? Wie zal het zeggen.
We zitten in het broedseizoen het weer gaat langzamerhand richting aangename temperaturen. De buitenvogels zitten te broeden en hier en daar zie je al een merel met pieren in zijn bek de coniferenhaag in duiken. De koolmeesjes hebben de nodige nestkastje geconfisqueerd en het wachten is op het gepiep van de jongen.
Ik hoop dat de kweek voor een aantal onder ons ook al is begonnen en dat de nodige “kampioenen” al weer het daglicht hebben gezien. Zelf heb ik al wel wat jonge kleurparkietjes in het nest liggen , maar de grotere parkieten wachten nog even af. De therm : april doet wat het wil kan nog voor de nodige verrassingen zorgen en de grote parkieten wachten dit nog even. De blokken hangen er al wel in maar het animo is er nog niet. Hopelijk kweken we dit jaar wel voor onze onderlinge show en als je het mij vraagt denk ik dat dit er wel inzit komend jaar. In elke geval succes met de kweek. Denken jullie nog wel even aan het bestellen van de ringen. Henk zal nog de weg naar het bestellen in dit Nestje uiteen zetten. De dag om te bestellen in ons clubgebouw op 26 april gaat niet door i.v.m. de coronaregels.
Eugène Piron

2. feb, 2021

Voorwoord Clubblad Het Nestje 1 2021 van onze voorzitter.

Voorwoord
2020, een jaar om snel te vergeten, maar de erfenis van 2020 nemen we helaas nog even mee in 2021. We zullen nog moeten volhouden. Corona heeft ons nog in zijn greep en voor we daar vanaf zijn, zijn we zo weer een jaar verder. En toch wil ik een ieder van jullie met je naasten alle goeds voor 2021 wensen en laten we hopen dat we dit jaar van het corona virus afkomen. We willen allemaal ons “gewone “leven zo snel mogelijk weer oppakken en weer kunnen doen wat we willen, zonder de beperkingen. We hebben er allemaal op de een af andere manier mee te maken. Helaas hebben we als vogelliefhebbers vereniging Zanglust het afgelopen jaar weinig contact met elkaar gehad. Diverse activiteiten konden niet doorgaan en dus misten we daarvan ook onze inkomsten. Laten we hopen dat we in 2021 wel weer iets kunnen organiseren en elkaar dan dus ook kunnen treffen. Onze adverteerder willen we langs deze weg nogmaals bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. Sommigen van hen hebben te maken met dalende inkomsten en moeten ook maar zien het hoofd boven water te houden. We hopen dat ook voor jullie weer de “normale” tijden aan zullen breken dit jaar en dat we weer op jullie steun kunnen rekenen voor het jaar 2021. Door het gedwongen thuis zitten van sommigen heeft men wat meer tijd kunnen doorbrengen in het vogelhok wat de vogels misschien te goede is gekomen. Misschien heb je wat meer vogels of een betere kwaliteit gekweekt. Laten we hopen dat we dit allemaal weer kunnen aanschouwen tijdens onze onderlinge tentoonstelling aan het eind van het jaar. Succes met de kweek als je nog moet beginnen en anders succes met het grootbrengen van de jongen.
Hierbij wil ik de volgende nieuwe leden welkom heten en als bestuur hopen we dat jullie je snel bij Zanglust gaan thuis voelen. Dhr. Zonnebelt, dhr. Zomer, dhr. Weenink , dhr. Bais , dhr. Nieuwenhuizen , dhr. Teusink en dhr. Maas. Als het zover is zullen we elkaar fysiek wel treffen op de een af andere activiteit in ons clubgebouw.
Denk aan elkaar en blijf gezond

9. dec, 2020

Voorwoord Clubblad Het Nestje 5 van onze voorzitter.

Voorwoord
Het jaar 2020 zal altijd in ons geheugen staan gegrift als Corona-jaar. We zijn zo een jaar verder voordat we ons “veilig” kunnen wanen aangaande dit virus. Hoeveel virussen liggen nog op de loer, krijgen we het onder controle ? Corona heeft flink wat teweeg gebracht. Een nieuw denken , doen en werken is op ons pad gekomen. Het heeft voor sommigen behoorlijke consequenties gehad ( of heeft het nog).
Ik hoop dat jullie met jullie geliefden gevrijwaard zijn gebleven van corona en gezond blijven met elkaar.
Onze hobby heeft er ook onder te leiden gehad. Onze onderlinge T.T. is niet doorgegaan en met ons vele andere T.T. ook niet. De verkoop van vogels is behoorlijk lastig geworden. Afzet markten vielen weg. Ons doel als vereniging : onze kampioenen tonen aan een ieder, hebben we niet kunnen verwezenlijken. Volgend jaar een nieuwe kans. Helaas hebben al onze ander activiteiten ook geen doorgang gevonden en moesten we ons clubgebouw sluiten voor onbepaalde tijd. Gelukkig komt aan alles een eind. Ook aan deze corona periode, alleen wanneer? Laten we hopen dat we in 2021 elkaar weer kunnen treffen en ons clubgebouw weer mogen gebruiken.

Ik wens een ieder , namens het bestuur :
Fijne feestdagen, een fijne jaar wisseling en de beste wensen voor 2021. Het zullen feestdagen worden in kleinere kring, zonder vuurwerk met gepaste afstand, en deze zullen we dan ook niet snel vergeten.

Voorzitter: Eugène Piron

CLUBGEBOUW WEER GESLOTEN.

Clubgebouw Zanglust de gehele maand Oktober gesloten.

Geachte leden,

Helaas door de nieuwe corona maatregelen van de Overheid is Zanglust genoodzaakt het clubgebouw weer te sluiten. Hoe lang dit nu weer gaat duren durven wij niet te voorspellen. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte als er weer nieuws is.

Namens het bestuur
VV Zanglust

30 september 2020

Dit betekent dus ook dat de ledenvergadering van 12 oktober komt te vervallen. 

Voorwoord Clubblad Het Nestje 4 van onze voorzitter.

Voorwoord

De winter is in aantocht. Guur, koud /kil winderig en regenachtig. Regen die we deze zomer zo gemist hebben. Wordt oktober een regenmaand ? Of het genoeg zal zijn voor de natuur zal moeten blijken. Of het winter wordt is ook nog de vraag.  
Wat we wel allemaal weten is dat corona nog steeds ons leven moeilijk maakt. Nog steeds lopen we tegen zaken aan die voor maart nog zo gewoon waren en nu niet meer.  Het is een van de wereld problemen en hier zullen we met elkaar wat aan moeten doen. Wij zijn een onderdeel van de natuur maar deze natuur gaat ons leven leiden en dan kom je voor grote verassingen te staan.

Helaas lopen we ook tegen zaken aan die we niet hadden voorzien. Veel tentoonstellingen gaan niet door. Na een stemming onder onze leden m.b.t. of onze onderlinge tentoonstelling wel of niet door  moest gaan hebben wij als bestuur besloten om gehoor te geven aan de leden om onze tentoonstelling af te blazen. Helaas, maar onze gezondheid gaat voor. Het is niet anders. We hopen dat we volgend jaar wel weer onze tentoonstelling kunnen houden, maar dat is afhankelijk van hoe we er dan voor staan aangaande pandemieën.

Door de corona zijn wij ook genoodzaakt om andere activiteiten af te blazen. We zullen dit jaar geen Kerst bingo organiseren. Hoe we er voor staan met de Pasen volgend jaar dat wachten we af.

We willen wel de vergaderingen laten doorgaan met in achtneming van de geldende R.I.V.M. regels om de leden toch van de nodige info te voorzien en het contact met de leden te onderhouden. Tevens is het belangrijk dat we jullie mening horen over zaken die ons allen als vereniging aangaan.

Ons clubgebouw hebben we uitgerust met camera`s en we hopen dat het dievengilde ons clubgebouw met rust willen laten. Er valt niets van waarde te halen, dus zonde van hun tijd en zonde van alle schade.

Eugène Piron ( Voorzitter)

Opgericht 15 october 1954

Ned.Bond van Vogelliefhebbers

                                        Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust "

                                                                                                     Zutphen, 21 september 2020

Secretariaat :
F. Horst
Albert Cuypstraat 26
7204 BS Zutphen
telefoon: 0575-514532

Geachte leden,

 

In navolging van onze berichtgeving aangaande het wel of niet doorgaan van onze onderlinge tentoonstelling het volgende;  
Het bestuur heeft alle leden middels een mail/brief gevraagd zijn of haar mening te geven over het wel of niet door laten gaan van onze clubshow. Veel van onze leden hebben echter te kennen gegeven dat het risico in verband met het coronavirus voor hen te groot is om deel te nemen. Gezien het grote aantal heeft het bestuur besloten om deze beslissing te respecteren en daarom onze TT te cancelen. 

Hopelijk ziet de wereld er volgend jaar voor Zanglust weer wat florissanter uit. 
 

Helaas , maar het is niet anders.


Namens het bestuur
VV Zanglust.

Het clubgebouw en kantinegedeelte mag weer open.

Clubgebouw.

Na een lange tijd van afwezigheid door de Corona mag het clubgebouw eindelijk weer open. En met het weer opengaan van ons clubgebouw in het voorruitzicht heeft het bestuur de handen alvast uit  de mouwen gestoken. Rondom het gebouw is de boel weer netjes ontdaan van alle onkruid. We mogen weer. Per 1 juli mogen we jullie als leden weer in ons clubgebouw ontvangen. Uiteraard onder inachtneming van de RIVM regels.

Die regels luiden als volgt:
Hanteer de anderhalve meter. Er staat desinfecterende zeep bij de ingang. Het ontsmetten van uw handen bij binnenkomst is verplicht. Volg de ingedeelde en verder “gescheiden “ looproutes. Eenieder gebruikt een eigen vaste zitplaats. Denk aan uw eigen gezondheid. Gebruik uw gezonde verstand. Houd er rekening mee dat veel leden van ons in een kwetsbare leeftijdsgroep zitten. We hebben de sleutel van de “Lockdown” in eigen hand. Bent u wat grieperig of verkouden blijf dan thuis. 

Namens het bestuur.

Eugène Piron ( voorzitter)

Coronacrisis

Beste leden,

Hierbij een berichtje van het bestuur. We bevinden ons net als jullie in een situatie die niemand leuk vindt maar waar we nou eenmaal inzitten.
Wij hopen dat een ieder van jullie en je familie nog gezond is en dat dit ook zo zal blijven.
Houdend aan de regels van het RIVM en de richtlijnen van de gemeente Zutphen hebben we gemeend jullie toch op de hoogte te moeten stellen van wat wij als Vogelliefhebber Vereniging kunnen en mogen aangaande ons clubgebouw. 

Het bestuur heeft onderstaande regels ontvangen van de gemeente Zutphen i.v.m. de “Coronacrisis”. Ons Clubgebouw mag weer open met de strikte onderstaande richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn:

a Vanaf 1 juni 2020 mag u weer met max 30 personen in uw clubgebouw samen komen. Mits daarbij de 1,5 meter regel gehandhaafd blijft. Lukt dit niet vanwege het oppervlak uiteraard dan minder dan 30 personen.
b Richt uw gebouw zo in dat die 1,5 meter gewaarborgd is. Haal dus stoelen weg die niet gebruikt mogen worden.
c De kantine moet nog gesloten blijven. Niet commerciële kantines zoals die van u mogen nog niet open!!!!!!!!. Dus geen alcohol, geen frisdrank en geen koffie.
d Leden moeten zich vooraf aanmelden als zij toch op maandag in het clubgebouw willen vertoeven.
e Uiteraard indien u verkouden bent of zich niet lekker voelt moet u thuisblijven. Degenen die wel willen komen dienen vooraf thuis naar de WC te gaan. Dit om zo min mogelijk toiletgebruik op de vereniging te krijgen.
f Veel leden zitten in een kwetsbare leeftijdsgroep. Bij twijfel doet u er beter aan niet naar het clubgebouw te komen.
g Zet desinfecterende zeep bij de ingang en stel verplicht dat men die bij binnenkomst gebruikt.
h Ventileer de ruimte goed.

Voorlopig tot nader order zal het clubgebouw nog gesloten blijven. Kunt u zich echter niet meer inhouden en wilt u toch op maandagavond even in het clubgebouw vertoeven dan dient u zich vooraf telefonisch aan te melden bij Henk van Dort. Bereikbaar onder 06-50835265 of 0575-527141. Dit alles om controle uit te kunnen oefenen op het aantal mensen dat gaat komen. Het is dan de bedoeling het clubgebouw hooguit zo’n 2 uur open te stellen. Afhankelijk van de reacties zal het bestuur zich hierop beraden. 

Het is mogelijk dat de richtlijnen binnenkort weer zullen veranderen. Dit is echter afhankelijk van hoe het “Coronavirus” zich gedraagt na alle versoepelingen. Komen er binnenkort weer teveel besmettingen dan zullen de richtlijnen, gesteld door de Overheid, weer strakker worden aangetrokken. Genomen besluiten kunnen weer worden teruggedraaid. Laten we allen vertrouwen op een gunstige wending. Nogmaals willen wij u er als bestuur op wijzen dat velen van ons toch in een kwetsbare leeftijdsgroep zitten. Houd hier rekening mee.

Volg de berichtgevingen ook op onze site; www.zanglustzutphen.nl

Namens het bestuur.

Coronacrisis

.........er is even wat meer tijd om……….

.........er is even wat meer tijd om……….

Voorwoord

Het jaar is nog geen 2 maanden oud en er is al een wereldprobleem. Een probleem wat ons allemaal aangaat en ook kan treffen. Wat je ook aanzet, waar je ook komt ( als je nog ergens kan en of mag komen), het gaat nog maar om 1 ding: CORONA.  Afgunst en ongeloof. Maar het is de realiteit. We zullen er allemaal rekening mee moeten houden. De gevolgen kunnen ver reiken. Het kan ( zal ) ook onze hobby treffen. Markten, vergaderingen en andere aanverwante activiteiten zullen niet doorgaan. Wij als bestuur van Zanglust hebben ook een aantal activiteiten gecanceld. Zo zal de Paasbingo, de fietstocht met BBQ helaas niet worden georganiseerd. Ons clubgebouw is gesloten en we zullen d.m.v. mail/ app en telefoon verkeer elkaar moeten informeren. De ouderen onder ons of diegene die niet met een computer werken zullen info missen of zaken niet kunnen uitvoeren.  Als dit zo is laten diegene die wel werken met dit medium de ander behulpzaam zijn.  Zo zal er in nr 2 van het nestje een ringenbestel formulier worden bijgevoegd waarop een ieder zijn /haar bestelling kan invullen. Dit formulier kan je dan met gepast geld in een enveloppe in de brievenbus doen bij Henk van Dort.  Ook kan je het geld overmaken naar Henk en het formulier per post naar hem versturen. Kom je er niet uit laat het ons weten en dan organiseren wij iets om het rond te maken. Er komt weer een moment dat we weer “gewoon” kunnen leven. Laten we daar naar kijken.  Verder hoop ik dat een ieder gespaard blijft van dit VIRUS
Denk om elkaar en help elkaar.  De maatregelen die genomen worden zullen hun werking alleen kunnen doen als we er met elkaar aan werken. Denk om jezelf maar ook om de anderen: Laat je horen als er iets mis is.

Heel veel sterkte met elkaar om dit VIRUS te onderdrukken/ tegen te gaan.

Namens het bestuur,

Eugène Piron ( voorzitter)