Ingekomen post Zanglust 19 augustus 2020 tot  1 februari 2021

1 Agenda bestuursvergadering Zanglust 19-8-2021 (Eugene)

2 Afmelding Hans Looman ledenvergadering

3 Voorstel Eugene invullen raamwerk naar voorbeeld Exokan i.v.m. corona. Ook naar leden gestuurd via mail en convocatie.

4 Enquête formulier Vogel 2021 of je van de partij bent of niet.

5 Voorlichtingenbulletin NBVV aug. Keuring in coronatijd.

6 Bericht District Gelderland.
# Geen doorgang najaarsvergadering op 8 oktober 2020.
# Geen doorgang Districts TT.

 # Berichtgeving communicatie binnen ons bestuur is helaas eerder op Facebook gekomen dan dat jullie deze mail hebben ontvangen, hiervoor mijn oprechte excuses. 

7 Discussie over Mailing naar leden over doorgang TT.

8 Bevestiging DWK van opzegging contract voor show 2020 zonder kosten.  

9 Afzegging na verzoek aan P Berends als keurmeester voor 12 november 2021. Heeft al een keuring. 

10 Brief Raymond Franzel en gemeente over aankoop grond.

11 Nieuwsbrief District. Eigenlijk dezelfde gegevens als eerder genoemd.

12 Wijziging jaaragenda Eugene. Voorwoord September Eugene.

13 Bericht gemeente; Hoe om te gaan met coronaregels.

14 Stemcode Rabobank ontvangen. Bevestiging inschrijving Clubsupport van Rabobank.

15 Mail ontvangen van F. Gruben om leden op te roepen om op Zanglust te stemmen. Aangegeven dat ik dat al via de mail en brief leden heb gedaan en via de site heb opgeroepen. Frans nog wel bedankt voor het meedenken.

16 Mail Dinie Bennink(via Eef) ontvangen dat zij andere dames op de hoogte brengt en daarom ook niet extra behoefte heeft om hier over te vergaderen.

17 Voorlichtingsbulletin NBVV oktober 2020. Mededeling over ringen 2022. Algemene vergadering i.v.m. corona digitaal doorgegaan. Hoe om te gaan met vermeldingen van jubilarissen en overledenen. Tevens verslag Algemene vergadering.

18 Ontvangstbevestiging van De Bond van opzegging C Hofman als lid.

19 Ontvangstbevestiging van Rabobank bijschrijving op rekening van penningmeester € 183,23.

20 Bericht ontvangen om de Bond te promoten inclusief foto die mag worden gebruik. Contact benaderd. Die heeft dit prachtige stukje gepromoot.

21 Bericht nieuwe energietarieven via Harrie.

22 Kerstgroet District.

23 Nieuwsbulletin NBVV; bericht nieuw bestuurslid Huub Mertens en Herbenoeming Vicevoorzitter Albert Zomer. Nieuwe statuten staan op de website van de NBVV. Halverwege 2021 kunt u een hernieuwde uitgave van Onze Vogels verwachten. Toch contract in 2022 en 2023 in Zwolle. Gebruik NBVV op Facebook. Bedankje keurmeesters die hun carrière hebben beëindigd. Nieuwe prijzen ringen per 1 april 2021. Besloten per april 2022 de ringen als brievenbuspakje te gaan verzenden. Hieraan is een track & trace verbonden.

24 Mail ontvangen met verzoek om lid te worden per 1 jan. 2021 . Taco Bais.

25 Bericht NBVV nieuw lid de hr. Zomer.  

26 Keurcontract ontvangen van Rein Grefhorst voor 12 november 2021. Kleurkanaries en postuur.

27 Bericht NBVV nieuw lid de hr. Weenink en de hr Bais.  

28 Ontvangst contract met DWK voor 2021

29 Huur niet te indexeren gedeelte huurprijs € 25,41 en huur grond gebouw Zanglust € 132,51 over de periode 1-1-2021 tot 31-12-2021. Totaal €  157,92. 

30 Bericht afsluiting Deventerweg fase 1 (De heer Anton Kok omgevingsmanager NTP) en bericht fase 1 2 3 4 en 5.  

31 Bericht NBVV nieuw lid de F. Nieuwenhuizen.

32 Bericht bereikbaarheid hulpdiensten vanaf 1-2-2021 (Anton Kok omgevingsmanager NTP)