Nieuwsbrief District Gelderland NbvV  Voorjaar 2021

Ook in deze coronatijd zoeken we naar mogelijkheden  om met elkaar in contact te blijven. Vandaar deze brief . Jammer genoeg is het nog steeds niet mogelijk om bij elkaar te komen voor bv. vergaderingen en de jubilarissen te huldigen.

  • ·

De geplande voorjaarsvergadering gaat niet door. We proberen als alles het toelaat in Juni nog een bijeenkomst te organiseren.

Hierover zullen we U tijdig informeren.

  • ·

De vaste punten welke op de voorjaarsvergadering aan de orde komen worden voorlopig even doorgeschoven naar een volgende vergadering.

  • ·

Aanvragen voor de definitieve tentoonstelling van 2021 kunt U nog insturen met de kopie van de keurcontracten ( Keurmeesters ) De voorlopige aanvraag voor 2022 mag U ook al worden gedaan.

  • ·

Enkele afdelingen hebben nog geen automatische toestemming afgegeven voor de districtsbijdrage. Laat de penningmeester wel zorgen voor de tijdige betaling. Voor eventuele vragen kunt U altijd een mailtje sturen naar de penningmeester van het district

g.hondorp@hetnet.nl

  • ·

De stemformulieren voor de Algemene vergadering van de NbvV welke wordt gehouden op 29-5-2021 te Putten ( Deze zijn aan de afdelingen gestuurd door het bondsbureau ) kunnen worden ingeleverd bij de secretaris van het district

andre.konijnenberg@kpnmail.nl

  • ·

Aanvragen van spelden voor de jubilarissen graag tijdig indienen en deze zullen weer verstuurd worden als dit wenselijk is ivm de huldiging . Maar als ze voor het najaar zijn wachten we daar nog even mee.

wim.theloosen@gmail.com